Skip to main content

Nieuwbouw van 4 woningen op een zogenaamde inbrei-locatie tussen 2 woningen in. De woningen worden op verzoek van de opdrachtgever gebouwd op de vloer van de voormalige supermarkt, een leuke constructieve uitdaging!

Project

4 nieuwbouw woningen
Beethovenstraat Zaandam

Opdrachtgever

KPO Planontwikkeling